OOGKWALEN

Staar

Ooglensvertroebeling treedt bij iedereen op met het ouder worden. Dit noemen we cataract of staar. Het is een normaal verouderingsproces van het oog en dus géén oogziekte. Het beeld wordt minder contrastrijk, vaak minder helder en verandert van kleur. Het gaat vaak zo langzaam dat we het nauwelijks merken.
Bij een leeftijd van 75 jaar heeft 60% van de mensen cataract, of is eraan geholpen. De laatste decennia komt het steeds vroeger voor dat men al een (lichte) vertroebeling van de ooglens krijgt. Dit kan te maken hebben met meer blootstelling aan straling, zoals UV- of omgevingsstraling. Maar wellicht ook door verandering in voedingssamenstelling. 

Wat kun je doen?

Uit onderzoek blijkt dat een verstoorde suikerstofwisseling een verhoogd risico geeft (zie diabetes) en er blijkt dat bij mensen die cataract hebben er een opvallend tekort is van Vitamine B2, Selenium, Vitamine A, Zink en Anti Oxidanten (bijvoorbeeld betacaroteen en luteïne). Goede oogzorg, dat wil in dit geval zeggen een goede UV-beschermende zonnebril en gezonde voeding, kan het verouderingsproces van de ooglens vertragen.

Wat kunnen wij doen?

Indien uit het vooronderzoek en de anamnese blijkt dat staar de klachten mogelijk verklaart, adviseren we een optometrisch onderzoek. Hierbij wordt de ooglens bekeken en beoordelen we of een doorverwijzing voor een staaroperatie noodzakelijk is. Tegelijkertijd worden mogelijke complicerende factoren onderzocht en wordt er zo nodig een foto van het netvlies gemaakt. We verwijzen door naar de oogarts wanneer er we een behandeling adviseren. In dat geval krijg je van ons het optometrisch rapport en de foto's mee zodat je goed beslagen ten ijs komt.  
 

Glaucoom

Glaucoom is een aandoening die schade aan de oogzenuw veroorzaakt. De oogzenuw kan dan alle signalen die het oog opvangt, niet meer ongeschonden doorsturen naar de hersenen. Dit leidt tot vermindering van het gezichtsveld. De door glaucoom ontstane schade kan niet meer worden hersteld, maar een tijdige opsporing en een goede behandeling kunnen verdere aantasting beperken. Meestal treedt glaucoom op in beide ogen, al kan het ene oog duidelijk meer zijn aangedaan dan het andere. Glaucoom komt in toenemende mate voor vanaf het veertigste levensjaar.

Risicofactoren zijn: Veranderende oogdruk, familiaire omstandigheden (glaucoom in de familie), hogere leeftijd, hoge bloeddruk, sterke bij- of verziendheid (hoge min- of plussterkte in de bril/ lenzen), een inactieve leefstijl en bepaalde geneesmiddelen of oogdruppels. 

Wat kun je zelf doen?

De uitval in het gezichtsveld begint over het algemeen perifeer, dus de buitenrand van het gezichtsveld. Zeker in het beginstadium valt dit niet op. Om deze reden adviseren we om één keer per drie jaar een preventieve screening te laten uitvoeren. In het vraaggesprek voor een oogmeting komt dit ook ter sprake. Maar zorg in ieder geval voor gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging.

Wat kunnen wij doen?

We adviseren om één keer per drie jaar een preventieve screening te laten uitvoeren. Na elke oogmeting meten we de oogdruk en noteren deze in de computer. Bij een oogdruk tussen de 20 en 30 mm/Hg. maken we een dagcurve. Hierbij wordt op één dag op verschillende tijdstippen de oogdruk gemeten. Bij een oogdruk hoger dan 30 mm/Hg. maken we netvliesfoto's welke beoordeeld worden door de optometrist. Eventueel verwijdt deze hierna nog de pupil en controleert de oogzenuw en het netvlies. Zo nodig wordt gezorgd voor een directe doorverwijzing naar de oogarts.
 

Mouches Volantes/ Floaters

Veel mensen nemen troebelingen waar die in het gezichtsveld bewegen. Maar deze troebelingen vallen niet altijd op. Deze troebelingen zitten in het glasvocht en werpen een schaduw op het netvlies. Dit kan in allerlei vormen worden waargenomen: puntjes, stipjes, cirkels, slierten, vliegjes, wolkjes, spinnenwebben etc. 

Deze troebelingen worden mouches volantes genoemd (vliegende muggen) of floaters genoemd. De troebelingen bewegen mee met de oogbewegingen en bewegen vaak nog na als het oog stilstaat. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker zichtbaar. Hoewel deze glasvochttroebelingen hinderlijk kunnen zijn, beïnvloedt dat het gezichtsvermogen meestal niet.

Wat kun je doen?

Aan deze klachten kun je zelf niets doen. Meestal wen je in de loop der tijd aan de klachten en worden de zwevende vlekjes minder hinderlijk. Bij plotseling zien van veel (meer) glasvochtroebelingen en/of lichtflitsen is echter wel een controle nodig. 

Wat kunnen wij doen?

Met de EasyScan kunnen wij kijken of er netvliesafwijkingen aanwezig zijn. Bij afwezigheid hiervan is een behandeling voor glasvochttroebelingen of een achterste glasvochtmembraanloslating vaak niet nodig. Als er bij het oogonderzoek geen netvliesafwijking wordt gevonden, dan is de kans dat daarna alsnog een binnen zes weken gaat ontstaan, erg klein (± 3.5%). Vinden we een netvliesafwijking, dan verwijzen we direct en gericht door.  
 

Macula Degeneratie

Maculadegeneratie is een oogaandoening die schade veroorzaakt aan de macula (gele vlek). Hierdoor neemt de gezichtsscherpte af.  In het netvlies zitten de lichtgevoelige cellen die door middel van elektrische stroompjes signalen via de oogzenuw doorgeven aan de hersenen. De macula is het centrale deel van het netvlies en zorgt voor het waarnemen van details en kleuren, dus voor het scherpe zien. Het is een veel voorkomende oorzaak van slechtziendheid.

Bij beschadigingen of slijtage van de macula zijn de beelden die je recht voor je waarneemt wazig of vallen zelfs geheel weg. Je ondervindt moeilijkheden met lezen en het zien van details in de verte. Kleuren worden fletser en soms kunnen recht lopende lijnen vervormd en kronkelig waargenomen worden. De gebieden van het gezichtsveld rondom het centrale gedeelte blijven intact. Deze aandoening ontwikkelt zich vaak geleidelijk. Het kan zijn dat je er weinig van merkt totdat de macula al sterk aangetast is. Een tijdig opsporen van maculadegeneratie is de beste bescherming tegen het verslechteren van het zien.

Risicofactoren zijn: Hogere leeftijd, hoge bloeddruk, roken, blootstelling aan UV-licht, tekort aan vitaminen en mineralen, familiaire omstandigheden (Macula Degeneratie in de familie), diabetes, een inactieve leefstijl en een blanke huid. 

Wat kun je doen?

Draag een goede UV-beschermende (zonne)bril en zet bij langdurig beeldschermwerk (ook smartphone- en tabletgebruik!) een 'blauwfilterbril' op. Zorg voor goede voeding en een gezonde- actieve levensstijl (niet roken, gezonde BMI, gezonde bloeddruk). Voorkom diabetes. 

Wat kunnen wij doen?

Wanneer de gezichtsscherpte afneemt en deze niet meer te corrigeren is met een nieuwe bril of contactlenzen adviseren wij een optometrisch onderzoek. Een onderdeel van dit onderzoek is het beoordelen van de conditie van de macula. Voor dit onderzoek maken we netvliesfoto's en verwijden we desnoods de pupillen met enkele oogdruppels. Het totale onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Bij de constatering van maculadegeneratie door de optometrist zal deze doorverwijzen naar de oogarts die zal starten met de behandeling en controle van de macula. 


Droge/natte ogen

Tranen dienen vooral om het oog vochtig te houden. Bij elke knipperslag (ongeveer om de 5 seconden) wordt het traanvocht in een dun laagje gelijkmatig over het oog verdeeld. Veel mensen produceren echter onvoldoende traanvocht om hun ogen voldoende vochtig te houden. Veel voorkomende symptomen zijn:
 • Branderige ogen
 • Jeukende en geïrriteerde ogen
 • Droog aanvoelende ogen
 • Zanderig gevoel
 • Overvloedig tranen
 • “zware” ogen
 • Afscheiding van slijm
Gek genoeg kunnen droge ogen ook tot abnormaal tranende ogen leiden. Dit is het geval wanneer de samenstelling van de tranen van onvoldoende kwaliteit is om de ogen goed te verzorgen. Deze tranen zullen de ogen dan ook niet minder droog laten worden. De traanprikkel blijft bestaan waardoor de 'kraan' blijft openstaan.  

In Nederland heeft ongeveer 10% van de bevolking last van droge/tranende ogen, met name mensen van boven de 40 jaar. Ook jonge mensen kunnen er echter last van hebben. Symptomen zijn bijvoorbeeld: irritatie, branderigheid, jeuk, niet lang kunnen lezen, lenzen niet kunnen verdragen.

Oorzaken van droge ogen:
 • Te weinig knipperen
 • Ouder worden
 • Roken
 • Later op de dag
 • Hormonale veranderingen (zwangerschap/menopauze/medicatie)
 • Stress
 • Omgevingsfactoren (airconditioning/computerwerkzaamheden)
 • Vervuilde lucht (Randstad!)
 • Inspanningen door lezen en televisiekijken
Wat kun je doen?

Het simpelweg plaatsen van waterbakken aan de verwarming om de luchtvochtigheid in huis te verbeteren kan al tot vermindering van klachten leiden. Hiernaast hebben we diverse gratis huis-tuin- en keukenadviezen in huis om uit te proberen. Natuurlijk kun je ook nog denken aan een speciale (zonne)bril met curveglazen zodat tijdens het fietsen of sportieve bezigheden de wind in je ogen niet voor extra uitdroging zal zorgen. 

Wat kunnen wij doen?

De meest gebruikte methode is het regelmatig druppelen met zogenaamde kunsttranen. We hebben de winkel een groot assortiment van Ursapharm en Alcon in huis. Omdat een droog oog meerdere oorzaken kan hebben is het echter verstandig te kiezen voor onze traanvochtscreening. We brengen het oog in kaart, onderzoeken de traanlaag, pakken in stappen de klachten aan, begeleiden je hierin en controleren het resultaat.


Diabetes

Diabetische retinopathie is een complicatie van suikerziekte die de ogen aantast. Suiker heeft namelijk de eigenschap de bloedvaten van het hele lichaam te verzwakken. Zo ook de bloedvaten in en rond het netvlies van het oog. De functie van het netvlies is om binnenvallend licht om te zetten in elektrische stroompjes en het vervolgens via de oogzenuw door te geven aan de hersenen.

Bij diabetische retinopathie raken de fijne bloedvaatjes in het netvlies beschadigd en deze kunnen gaan bloeden of vocht lekken. Er kunnen bloedingen ontstaan in het glasvocht. De bloedvaatjes kunnen afgesloten raken en nieuwe, zeer fijne zijtakjes krijgen die heel gemakkelijk bloeden. Ook kunnen nieuwe bloedvaatjes op het oppervlak van het netvlies of de oogzenuw ontstaan (vaatspruiten). Indien het netvlies door bloedingen of lekkage beschadigd raakt, zijn de beelden die je ziet wazig. Deze aandoening ontwikkelt zich geleidelijk. Totdat het netvlies al sterk is aangetast, merk je er zelf weinig van. 

Er zijn twee typen diabetes; jeugddiabetes, type 1 en ouderdomsdiabetes, type 2. Voor elke diabeet geldt dat een regelmatige controle van het netvlies noodzakelijk is. (Een verwijzing van een huisarts is nodig voor een screening bij de optometrist.)

Wat kun je doen?

Patiënten ervaren in het begin geen klachten. Later kan er wisselend scherp zien ervaren worden. Eventueel met floaters en met gezichtsvelduitval. Als men voor een onderzoek komt worden de pupillen verwijd. Een zonnebril mee en laten rijden is gewenst.

Wat kunnen wij doen?

Bij mensen met diabetes mellitus is de kans groter dat afwijkingen aan het netvlies ontstaan. Die afwijkingen kunnen in het uiterste geval blindheid veroorzaken. Om dat voor te zijn, hebben huisartsen en optometristen de handen ineengeslagen. Het betekent dat diabetespatiënten periodiek een oproep krijgen voor controle van het netvlies bij de optometrist. Zo'n controle duurt ongeveer een half uur, inclusief het druppelen van de ogen. Is er niets aan de hand, dan volgt pas na ongeveer een jaar een nieuwe oproep. Ziet de optometrist wel een afwijking, dan ligt er meteen een doorverwijzing naar de oogarts klaar. Ook de huisarts krijgt hiervan bericht.


Fixatie disparatie

Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurt, fixeer (kijk) je disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet goed tot één enkel beeld versmelten, waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht of onrustig gedrag veroorzaken. Om een indruk te geven hoe een patiënt met fixatiedisparatie teksten kan ervaren, wordt aan de hand van de bovenstaande plaatjes inzicht gegeven. Onjuiste samenwerking van de ogen kan worden gesignaleerd bij iemand met de volgende kenmerken:
 • Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning
 • Hoofdpijn met name boven de wenkbrauwen
 • Branderige ogen
 • Nekklachten
 • Droge ogen
 • Lusteloosheid
Klachten met sporten of lichamelijke opvoeding
 • Balans en evenwicht is verstoord
 • Oog-handcoördinatie klopt niet
 • Tijdens de balsport kan men niet goed timen en/of inschatten op welke plek in de ruimte een bal aankomt
Klachten tijdens lessen in het onderwijs
 • Slordig handschrift
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Bij het hardop lezen klink het hakkelig
 • Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
 • Op een blanco vel schrijft men niet horizontaal
 • De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
 • Het kijken naar een beeldscherm gaat hoofdpijn opleveren
 • Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende drie dimensionale lichamen op een plat vlak
 • Hoofd niet rechthouden tijdens de studie, een bal niet zien aankomen of uit een andere hoek dan de werkelijkheid

Herken je dit? Maak dan een afspraak voor een FD-onderzoek. 
 
Oogmeting (incl. oogdrukmeting)
Kosten: €30
Duur: 45 minuten

Optometrisch Basis Onderzoek/ Oog Gezondheids Onderzoek
Kosten: €50
Duur: 45 minuten

Uitgebreid Optometrisch Onderzoek (inclusief EasyScan)
Kosten: €75
Duur: 60 minuten

EasyScan
Kosten: €45
Duur: 15 minuten

MKH/prismameting
Kosten: €65
Duur: 60 minuten 
 
online_agenda___t_hart.jpg
storelocator__t_hart.jpg
HOME | WEBWINKEL | ONLINE PASKAMER