't Hart Optiek nieuws item

Wel eens gehoord van glaucoom?

DvD - 03-02-2017 @ 13:53

Glaucoom is een aandoening die schade aan de oogzenuw veroorzaakt. De oogzenuw kan dan alle signalen die het oog opvangt, niet meer ongeschonden doorsturen naar de hersenen. Dit leidt tot vermindering van het gezichtsveld.

De door glaucoom ontstane schade kan niet meer worden hersteld, maar een tijdige opsporing en een goede behandeling kunnen verdere aantasting beperken. Meestal treedt glaucoom op in beide ogen, al kan het ene oog duidelijk meer zijn aangedaan dan het andere. Glaucoom komt in toenemende mate voor vanaf het veertigste levensjaar.

Als glaucoom in de familie voorkomt, is het raadzaam om de ogen te laten controleren door een optometrist of oogarts.

Daarnaast zijn er andere risicofactoren zoals:
  • Het hebben van koude handen en voeten
  • Migraine
  • Hoge bijziendheid (hoge-minsterkte) 
  • Veranderende oogdruk 
  • Hoge bloeddruk
  • Sterke bij- of verziendheid (hoge min- of plussterkte in de bril / lenzen)
  • Inactieve leefstijl en bepaalde geneesmiddelen of oogdruppels
Wat kun je zelf doen?
De uitval in het gezichtsveld begint over het algemeen perifeer, dus de buitenrand van het gezichtsveld. Zeker in het begin stadium valt dit niet op. Om deze reden adviseren we om één keer per drie jaar een preventieve screening te laten uitvoeren. In het vraaggesprek voor een oogmeting komt dit ook ter sprake. Maar zorg in ieder geval ook  voor gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging.

Wat kunnen wij voor je doen?
We adviseren om één keer per drie jaar een preventieve screening te laten uitvoeren. Na elke oogmeting meten we de oogdruk en noteren deze in de computer. Bij een oogdruk tussen de 20 en 30 mmHg. maken we een dagcurve. Hierbij wordt op één dag op verschillende tijdstippen de oogdruk gemeten. Bij een oogdruk hoger dan 30 mmHg. maken we netvliesfoto's welke beoordeeld worden door de optometrist. Eventueel verwijdt deze hierna nog de pupil en controleert de oogzenuw en het netvlies. Zonodig wordt gezorgd voor een directe doorverwijzing naar de oogarts.

Informeer dan ook altijd als u glaucoom heeft uw kinderen, zodat deze tijdig gescreend kunnen worden.

Twijfelt u of er bij u sprake kan zijn van glaucoom dan kunt u de ogen laten testen bij onze optometrist.
Glaucoom is een progressieve oogaandoening die onopgemerkt tot ernstige slechtziendheid kan leiden. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van glaucoom dient altijd onderzoek gedaan te worden. Een van de belangrijkste metingen die gedaan kan worden is het bepalen van de oogdruk. De oogdruk kan met een zogeheten non-contact tonometer gemeten worden of met de applanatiemethode.

De eerste methode maakt gebruik van een luchtpufje. De tweede methode meet de oogdruk door tegen het oog te duwen met een speciaal apparaatje. De ene manier is niet beter dan de andere. Vroeger werd heel vaak op basis van de gemeten oogdruk gezegd dat er sprake was van glaucoom. Tegenwoordig weten we beter en zijn er naast het meten van de oogdruk ook andere manieren om te kunnen beoordelen of er sprake is van glaucoom.
online_agenda___t_hart.jpg
storelocator__t_hart.jpg
HOME | WEBWINKEL | ONLINE PASKAMER